Заявленията за пенсии – вече и по електронен път

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които привеждат нормативния акт в съответствие с влезлите в сила от началото на годината изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Голяма част от промените в Наредбата регламентират електронизирането на административните услуги, предлагани от НОИ. Създава се допълнителна възможност заявленията за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и заявления за преизчисляване на пенсии за придобит допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането да бъдат подавани и по електронен път.

Определя се редът за представянето на документи за доход, получен в друга държава, при преценка на правото за социална пенсия за старост. Уточнява се процентът на загубена работоспособност на членовете на семейството, които са навършили 18-годишна възраст и са неработоспособни, при определяне на годишния доход на член от семейството – с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Изменят се и разпоредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване по отношение на условията за пенсиониране – замразяването през 2014 г. на нарастването на възрастта и осигурителния стаж за придобиване право на пенсия, отпадането на възрастта за придобиване право на пенсия от военнослужещите, спирането на увеличаването на необходимия учителски осигурителен стаж за придобиване право на пенсия от Учителския пенсионен фонд.

Предлагат се нови разпоредби, свързани с изплащането на наследствени пенсии на деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст, като са обхванати различни хипотези – прекъсване на обучението поради слаб успех или незаверен семестър, отписване/отстраняване от учебното заведение, периодите на полагане на държавни зрелостни изпити и т. н.

Правителството измени и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, отново във връзка с промените в КСО. От Наредбата отпада задължението на осигурителите да представят в съответното териториално поделение на НОИ от продълженията на болничния лист за трудова злополука или професионална болест.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории