EС: подобряване на здравето и безопасността на работещите

ЕС обяви планове за гарантиране на по-добри условия на труд и намаляване на трудовите злополуки в Европа. Всяка година над 3 милиона души в ЕС пострадват при тежки трудови злополуки — по определение това са злополуки, водещи до най-малко 3-дневно отсъствие от работа, а 4000 души годишно умират в резултат на подобни злополуки. Почти една четвърт от работещите европейци смятат, че условията им на труд крият заплаха за тяхната безопасност.
Трудовите злополуки водят не само до човешки страдания, но и до сериозни разходи за икономиката: само в Германия отпуските по болест водят до загуба на производителност в размер на 3,1% от БВП на година. Злополуките и заболяванията предизвикват и повишаване на разходите за социална сигурност.
Според проучване от 2010 г. всяко евро, инвестирано в предотвратяване на трудови злополуки, носи печалба от 1,29 – 2,89 евро.
Подобряване на условията на труд
Предложенията на ЕС за подобряване на защитата на работниците включват:

  • подпомагане на малките предприятия да изпълняват разпоредбите за безопасност;
  • гарантиране на високи стандарти в работата на инспекторите по здравето и безопасността;
  • контролиране на рисковете от нови технологии и иновации като например наноматериали;
  • вземане предвид на застаряването на работната сила в Европа;
  • засилване на координацията по свързани със здравето и безопасността въпроси със Световната здравна организация françaisEnglishespañol и други международни органи.

ЕС ще предоставя финансиране за подпомагане на изпълнението на тези действия, формулирани в резултат на консултации с организации на работодателите и работещите в цяла Европа. Същевременно обаче ЕС предлага опростяване на съществуващите разпоредби, когато това може да се направи без поемане на рискове, за да се намали административната тежест за бизнеса.
Досегашни успехи
Стратегията за 2007-2012 г., основаваща се на обща рамка за действия в Европа, съобразена с нуждите на отделните страни, доведе до намаляване на тежките трудови злополуки с почти 30%. В последните години нови разпоредби допринесоха за защита на работещите в Европа от експозиция на химични вещества и електромагнитни полета.

 

Източник: ЕК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории