НАСО участва в организирания от EASPD  уебинар на тема „Правoто на избор и контрол за хората с увреждания по време на COVID-19“, който се проведе на 24 март. Причина за провеждането на онлайн дискусията са предизвикателствата, които създава коронавирусната пандемия в световен мащаб от година насам.

Основен акцент в онлайн дискусията бяха темите за състоянието на правоспособността за хората с увреждания в Европа,  подкрепящите услуги да улеснят избора и контрола на хората с увреждания и предизвикателствата, пред които са изправени социалните услуги.

Срещата отккри главният секретар на EASPD г-н Люк Зелдерло. Той представи темата за юридическите права на хората с увреждания, като изтъкна, че в до момента в европейските държави все още няма юридическа система, която напълно да отговаря на нуждите на хората с увреждания от правна защита.  „Подкрепата на правото на избор и контрол на хората с увреждания от страна на професионалистите е много трудна задача, затова е организиран настоящият дебат. В момента, Съвета на Европа дебатират официален протокол, който ще улесни овластяването в областта на Конвенцията за човешките права. EASPD с помощта на своите членове, изпрати препоръки към Съвета на Европа за създаване на протокола. Ние ще обсъдим подкрепящите услуги, които улесняват правото на избор и контрол за хората с увреждания, ще дебатираме следващите стъпки и задачи към тази цел“, коментира г-н Зелдерло.

Участниците в уебинара стигнаха до заключението, че доставчиците на социални услуги за хора с уврежданията трябва да имат по-активна роля в посока овластяването на хората с увреждания, които да могат да вземат информирани решения и да контролират живота си.