Новите заложени цели в представената от Европейската комисия на 3 март Стратегия за правата на хората с увреждания 2020 – 2030 г. бяха обсъдени от членовете на EASPD по време на онлайн дискусията Polisy Café, в която НАСО взе участие.

Policy Café e  новият начин за обменяне на информация в  EASPD за текущото развитие на конкретни политики на ЕС и получване на обратна връзка от тях,  подчерта в началото на срещата генералният секретар на организацията Люк Зердерло.

Стратегическият документ бе презентиран от директора по социалните въпроси г-жа Катерина Иванкович-Кнежевич и разгледан подробно по заложените в него стратегически цели. Дискусията с въпроси по Стратегията води мениджърът по политики в EASPD г-н Томас Бигнал.

До представянето на Стратегията за правата на хората с увреждания 2020 – 2030 г. се стигна след обширна консултация и ще определи приоритетите за политиките на ЕС за хората с увреждания за следващото десетилетие. Публикуването на предложението на Комисията има за цел да постави началото на преговорите между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

Следващите дискусии Polisy Cafe, организирани от EASPD,  ще се проведат на:

  • 18 март –  EASPD Политическо кафене на тема Планове за действие на ЕС за Европейския стълп за социалните права и за социалната икономика
  •       12 април – EASPD Политическо кафене за Детски гаранции и застаряването

Източник: EASPD