EASPD организира уебинар на тема „Правoто на избор и контрол за хората с увреждания по време на COVID-19“, който ще се проведе на 24 март. Причина за провеждането на онлайн дискусията са предизвикателствата, които създава коронавирусната пандемия в световен мащаб от година насам.

„По време на пандемията, подкрепящите услуги срещнаха предизвикателства в намирането на правилния баланс между здраве и безопасност, от една страна, и право на избор и контрол, от друга, това често дава резултат във фокусирането най-вече върху безопасността на потребителите на услугата, отколкото да им помогнат да се радват на своите човешки права. Във втория доклад на EASPD за COVID-19 се разкриха ситуации, при които потребителите на услуги вече не упражняват или имат по-малък контрол над това как услугите са осигурявани, в сравнение с периода преди кризата“, посочват от пресцентъра на организацията.

В тази връзка доставчиците на социални услуги за хора с уврежданията играят активна роля в овластяването на хора с нужди от подкрепа да вземат решения и контролират живота си. Участниците в уебинара ще имат възможност да обсъдят следните въпроси:

  • Какво е състоянието на правоспособността за хората с увреждания в Европа?
  • Как могат подкрепящите услуги да улеснят избора и контрола на хората с увреждания?
  • Какви предизвикателства срещат социалните услуги?
  • Какви са следващите стъпки?