EASPD организира уебининар на тема „Приобщаващото образование в условията на COVID-19”, който има за цел да събере доставчици на социални услуги, организации от социалната сфера и други заинтересовани страни. В дискусията ще бъдат включени  темите за състоянието на достъпа до образование за хора с увреждания,  адаптацията на образователните услуги към нуждите на учащите и техните семейства по време на пандемия, както и действията, които трябва да се предприемат, за да се гарантира ефективността на приобщаващото образование.

Нуждата от провеждането на уебинара произлиза от това, че вече повече от година пандемията създава нова реалност за обществата в ЕС във всичките им аспекти, включително в образованието, и всичко това може да доведе до отпадане от учебния процес на ученици с увреждания и такива от рискови групи, подчертават от организацията.

Уебинарът ще се проведе на 10 март, от 14.00 – 15.30 часа в платформата Zoom.

Източник: EASPD