EASPD търси да назначи изследовател в началото на изследователската си кариера – докторант, който да се присъедини към екипа в рамките на проекта „DARE“ („Научни изследвания в областта на застъпничеството за хората с увреждания в Европа“).
Проектът DARE има за цел да обучи ново поколение изследователи в областта на правата на хората с увреждания. Изследователите на DARE ще бъдат обучени да идентифицират правните и политическите предизвикателства в тази област и да адаптират своите изследователски методи към иновативно приложение, което подкрепя пълното участие и равнопоставеност при разнообразни условия.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: EASPD.EU, февруари 2019 г.