16.07.21 г.

Нова социална приемна отвори врати до подлеза на бул. „Христо Ботев“ в град Бургас. Доскоро там се помещаваше Туристически информационен център, но след като той бе преместен, общинските помещения бяха ремонтирани и предоставени за ползване и в услуга на хората с увреждания и техните роднини.

Новата социална приемна е открита по предложение на кмета Димитър Николов. Целта е в нея на едно място да работят общинските и държавни социални работници. По този начин хората с увреждания и роднините им няма да губят повече време в разкарване между различните социални служби в града.

„Съвместната социална приемна, в която държавната агенция и общинската служба предоставят едновременно информация, консултация и социални услуги ще улесни много хората с увреждания. Помещението е просторно и на комуникативно място. В момента в него има оформени три работни гишета, като предстои откриване и на още едно гише. Има достатъчно място за изчакване и обособени места за попълване на необходимите документи. Предстои да се подобри още достъпността на площада пред приемната, чрез ремонт на изградените рампи“, заяви кметът Димитър Николов, който посети на място откритата социална приемна, цитиран от общинската пресслужба.

Досега хората с увреждания трябваше да посещават адреса на държавната дирекция „Социално подпомагане“ в ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57 или този на общинската дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ на ул. „Шейново“ № 24. С откриването на приемната това разкарване на трудноподвижните хора вече е прекратено, а бившата приемна на дирекция „Социално подпомагане“ в ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 57 вече няма да обслужва потребители.

Единната социална приемна отговаря в пълно съответствие с влезналия миналата година в сила нов закон за социалните услуги, като в нея ще бъдат предоставяни следните услуги:

1. Провеждане на разяснително-информационна дейност за предоставянето на механизма лична помощ съгласно Закона за личната помощ и Наредба № РД-07-7 за включване в механизма лична помощ;

2. Прием на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ;

3. Прием на заявления-декларации от кандидати за асистенти по механизма лична помощ;

4. Подписване и връчване на трудови договори и тристранни споразумения свързани с предоставянето на механизма лична помощ;

5. Подаване и приемане на месечни отчети, заявления за ползване на отпуск и болнични листи на личните асистенти;

6. Консултации свързани с предоставянето на социални услуги съгласно Закона за социалните услуги, както и действащи социални проекти и програми на територията на Община Бургас.

В приемната се извършват консултации на граждани и прием на заявления-декларации за ползване на административни услуги в системата на Агенцията за социално подпомагане, касаещи правата на хората с увреждания на лица с настоящ адрес в територията на общината.

Източник: Община Бургас