ЕК представи доклад за равенството между половете

Разликите по отношение на равенството между половете в Европа намаляват, но напредъкът е бавен, показва публикуван днес годишен доклад на ЕС.
В доклада се отбелязва, че се запазват различията между половете в областта на заетостта, заплащането и представителството, както и че насилието над жени остава голям проблем – жените продължават да печелят средно с 16,4 % по-малко от мъжете; едва 27 % от членовете на парламентите в Европа са жени; една трета от европейките са били жертва на физическо или сексуално насилие след 15-годишна възраст.
Усилията на ЕС за намаляване на неравенствата са довели до значително подобряване на положението: сериозните инвестиции в детски заведения са допринесли за повишаване на равнището на заетост на жените до 63 % спрямо 58 % през 2002 г. След като през 2010 г. бе обявена възможността за позитивна дискриминация, делът на жените в управителните съвети на компании е нараснал от 11 % до 17,8 %. През 2013 г. бяха въведени закони и практически действия за борба с основаното на пола насилие, като за кампании по този въпрос бе отделено финансиране от 15,1 млн. евро. Според доклада обаче при сегашното темпо на промяна ще са нужни 70 години, за да стане равното заплащане реалност, и 20 години, за да могат жените да достигнат представителство от 40 % в националните парламенти.
Постигане на равенство
Усилията на ЕС за подобряване на равенството между половете между 2010 г. и 2015 г. са насочени към еднаква икономическа независимост, равно заплащане и премахване на основаното на пола насилие. Работата в тази посока продължава. През март ЕС препоръча подобряване на прозрачността на заплащането, за да се подпомогне борбата срещу различията в заплащането. Има напредък по предложението за позитивна дискриминация с цел постигане на паритет в управителните съвети на компаниите.
Основни права
Втори доклад, който също бе публикуван днес, показва, че Хартата на основните права на ЕС, която гарантира основните права на гражданите, включително равенството и недискриминацията, започва да играе по-съществена роля в правото и създаването на политики. Съдилищата все по-често се позовават на Хартата, а през 2013 г. бе предложено законодателство за по-нататъшно утвърждаване на правата. От доклада става ясно, че европейските граждани силно се интересуват от основните си права. Почти половината запитвания, получени от информационните центрове на ЕС миналата година, са се отнасяли до свободното движение и пребиваването, а 5 % са били свързани с правилата против дискриминацията.

 

Източник: ЕК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории