Новата оперативна програма „Околна среда“ ще продължи инвестициите в сферата на околната среда. Чрез различните оси на програмата ще се реализират пред инвестиционни проучвания и инфраструктурни проекти за регионални ВиК оператори, мерки за подготовка, рециклиране и повторна употреба на отпадъци, както и защита на биоразнообразието. Предвидени са още мерки за превенция на населението при наводнения и свлачища, както и за подобряване качеството на атмосферния въздух. Общият бюджет на програмата възлиза на над 3,5 млрд. лв.

Приоритетите на другата одобрена програма „Региони в растеж“ са насочени към подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие. Те включват енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на градската среда, създаване на образователна, културна и спортна инфраструктура, както и подобряване на градския транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от национално и регионално значение, в т.ч. социална, здравна и пътна инфраструктура, както и регионален туризъм. Общият размер на средствата по програмата е над 3,1 млрд. лв.

С това общият брой на действащите програми достигна осем. Две от програмите бяха одобрени още в края на 2014 г., а останалите през първото полугодие на 2015 г. Очаква се преди края на тази година одобрение до получи и програмата за морско дело и рибарство.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории