Европейската комисия публикува Насоки на ЕС за завръщане на работното място в условията на пандемията с COVID-19. Те са свързани с плановете на страните членки постепенно да възобновят икономическите дейности при контролиране разпространението на вируса. Насоките дават практични отговори и съдържат информация за работодателите как да актуализират оценката на риска и да намалят излагането към COVID-19 на работното място, справяне с дългото отсъствие на служители и др.

Пълният текст може да бъде изтеглен ТУК.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 05.05.2020 г.