ЕК публикува кратък обзор на дейността си за последните 5 години

На 25 април 2014 г. Европейската комисия публикува кратък обзор на някои от основните си постижения в услуга на гражданите и предприятията в Европа през последните пет години. В публикувана онлайн брошура председателят Барозу изтъква основните постижения през настоящия мандат на Комисията, а всеки комисар посочва три конкретни примера за добавената стойност от дейността на Комисията в неговия ресор.
Председателят Барозу заяви: „В този период на промени не можехме да действаме както досега. Ако петте години преди встъпването в длъжност на тази Комисия бяха белязани от конституционни въпроси, официално уредени с влизането в сила на Договора от Лисабон, то петте години след встъпването ѝ в длъжност бяха белязани от заплахата от финансова криза и криза на държавните дългове. Всички можем да се гордеем изключително много, че въпреки тези предизвикателства успяхме да запазим Европа обединена и да я направим по-силна за бъдещето.
„Обединена“, защото успяхме да съхраним единството на ЕС и дори да го разширим, въпреки упражнявания върху нашите страни натиск; „отворена“, защото работихме заедно с нашите международни партньори чрез Г-20 да подготвим глобален отговор, продължихме да насърчаваме търговията в Европейския съюз и по света като средство за растеж, а също така запазихме ангажиментите си към развиващите се страни; „по-силна“, защото сега необходимите икономически реформи се изпълняват в цяла Европа, а нашето икономическо управление бе засилено, особено в еврозоната, за да се адаптират европейските икономики по-добре към глобализацията“.

Контекст
Настоящата Европейска комисия, състояща се от 28 комисари, встъпи в длъжност на 10 февруари 2010 г. Мандатът ѝ приключва на 31 октомври 2014 г.

Вижте още: Постигнати резултати и Европейска комисия 2010-2014 г.

 

Източник: ЕК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории