Екипът на ЦСРИ „Чайка” във Варна е готов да въведе алтернативни подходи за работа с потребителите и техните семейства, за да подпомогне справянето им с последиците от наложената социална изолация и емоционалните кризи, които тя предизвиква.

Програмата включва:

Консултативни услуги

✓ Онлайн психологични консултации по Skype, viber или други платформи, достъпни за потребителите и техните семейства. Консултациите се планират по зададена заявка на тел. 0879 833 469.

✓ Консултации със социален работник по телефон за информиране и съдействие при кризисни ситуации: тел. 0879 348 445.

Мобилни услуги

✓ Асистиране при нужда от закупуване и доставка на материали от първа необходимост.
Дистанционни занимания за осмисляне на ежедневието и обучения в семейна среда.

✓ „Всеки ден, по нещо за мен” – ежедневен контакт на специалист от екипа с потребителите за споделяне чрез неформални разговори.

✓ „Аз и моето семейство” – задаване на индивидуални задачи, развлекателни и занимателни дейности за изпълнение в семейна среда. Задачите ще бъдат задавани под форма на „предизвикателства”, които ще трябва да ангажират връзката родител- дете. Предизвикателствата ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата и задавани по телефон за потребителите, които нямат достъп до интернет.

✓ „Заедно” – общуване, взаимопомощ и споделяне с приятелите от Центъра, чрез създаване на онлайн група в месинджър за всички потребители, които имат този ресурс. Потребителите ще бъдат уведомявани за графика на срещите по телефон.

✓ Клуб ” Родител- специалист” – споделяне на материали с адаптирани техники, добри практики и ресурси за родители във Фейсбук страницата на Центъра, които могат да бъдат прилагани в семейна среда.

✓ „Работилница-творилница” – изработка на изделия в домашна среда от потребителите и техните семейства за благотворителна кампания за Великден.