02.04.2021 г.

До 1 януари 2035 г. да бъдат закрити всички съществуващи домове за хора с увреждания в България, а домовете за възрастни хора да бъдат реформирани до 1 януари 2025 г. , за да отговарят на новите изисквания за качество. Това е отговорът на българските власти по доклад от края на м.г. на Комитета против изтезанията и нечовешко или унизително отношение или наказание, разпространен от Съвета на Европа. За коментар по темата се обръщаме към експерта и директор на ДПЛФУ „Ильо Войвода“ гр. Кюстендил г-жа Анелия Милошова:

„Европейските проекти и обмяната на добри практики на заетите специалисти в социалната сфера от различни държави допринесоха за информираността и визията на моделите за промяна и поради тази причина страната ни е готова за тази промяна. Новата нормативната уредба в момента се стикова във всеки аспект на реализиране. Акцент в нея е личността в нужда, към която се прилагат качествени и ефективни социални инструменти от всяка социална структура.

Препятствие отново ще бъде финансовото възнаграждение на работещите – все на последно място се нареждаме като сектор и като място за кариерно развитие.

Отглеждането на човешки живот е дългогодишен и доверителен процес. Повече от 35 години хора живеят в една институция, която всяка година се обновява и модернизира, както е Дом „Ильо войвода” в Кюстенил. Тук настанените лица участват активно във всяко действие – превенция на здравето, даряване на средства за закупуване на техника, боядисване на стаите в подходящи цветове, отглеждане на домашни любимци – кучета, котки, птици, рибки, засаждане на дръвчета … и говоренето за закриване на Дома в годините напред предизвиква в тях страхове, свързани с нарушаването на комфорта и сблъсъка с неизвестността. Затова работим ежедневно с хората, за да не влияят на активността им.

Всяка община като добър грижовник за своите граждани трябва да създава функционални, здравословни и уютни социални структури за живеене и работна среда. Прилагане на професионална експертиза на всяко ниво при реализирането на деинституционализацията. Едновременно с изграждането на сградния фонд и изграждане на добронамереност при лицата, които живеят дълги години в социална институция. При децата промяната винаги е по-лека, но при възрастните се наблюдават тревожно-депресивни състояния, за които е необходима навременна терапия и човешка опора.“