Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова участва в заседание на комисията по актуализация на съдържанието на приложение  № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. В документа се регламентират медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ.
В работната среща участваха експерти от Министерството на труда и социалната политика и специалисти с опит в ортопедичния бранш и сферите на приложение на медицинските изделия, изработвани по индивидуална поръчка.
На заседанието бе коментирано актуализирането на конкретни медицински изделия, като протези и ортези, в заповедта за определяне на лимитите на целевите помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Целта е да бъдат осъвременен списъка с изделия, изработвани по поръчка, за които лицата с увреждания получават целеви помощи.
На срещата се обсъдиха и конкретни изисквания към производителите за осъществяване на по ефикасен контрол над дейностите по предоставяне на тези изделия, заплащани с обществени средства.
Партньорството между членовете на комисията и представителите на ортопедичния бранш в България е насочено към ограничаването на практиките да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с индивидуални потребности на лицата с увреждания. Също така целта е съвместните усилия да доведат до предоставянето на по-високо технологични и съвременни медицински изделия, които да  създадат условия за постигане на по-независим и самостоятелен начин на живот за хората с увреждания.
Източник: МТСП, 14.05.2018