Обобщени данни за ангажираността на различните поколения изнесе екипът на международното проучване на Aon Hewitt Най-добрите работодатели, в което България се включва за осма година през 2014 г. Според проучването, ангажираността и удовлетвореността на служителите, родени в годините между 1979 и 1997 (т.нар. поколение Y), се управляват най-трудно. Представителите му са израстнали в години на финансов бум, свикнали са да получават моментално признание и възнаграждение. Добри са в извършването на няколко задачи едновременно и имат добре изразени технически способности.

За поколението Y определящи и най-важни са следните фактори в компанията: кариерни възможности, комуникация, репутация на компанията, заплащане и работни процеси.

Най-ангажирани не само в България, но и в страните от Централна и източна Европа са служителите над 55 годишна възраст или т.нар. поколение на бейби-бумърите (1946 – 1964). Класацията по ангажираност за тази част на Европа се води от българските и румънските служители в тази възрастова група. Като основни фактори за удовлетвореност това поколение посочва кариерните възможности, комуникацията, управление на представянето, репутацията на компанията, но и признанието, което получават за труда си. Представителите на това поколение са в най-голяма степен „отборни играчи”, докато наследниците им от поколението X (1965 – 1978) основно разчитат на себе си.

При работодателите в България средното ниво на ангажираност е 54%, като при най-добрите достига до 84%.

Aon Hewitt стартира проучването в страната ни за осма година и съпоставя данните с още 11 други Европейски държави от региона на Централна и източна Европа.

Според утвърдената методология на Aon Hewitt зоните, в които се разпределят компаниите, са следните:
• Деструктивна зона: При компаниите, които се намират в нея, ниското ниво на
ангажираност значително затруднява постигането на бизнес целите. В тези компании си струва да се преосмислят практиките при управление на ЧР.
• Неутрална зона: Компаниите постигат добри бизнес резултати, които биха могли да се увеличат с по-финна настройка на практиките при управление на ЧР.
• Зона на успеха: Ангажираността на служителите безспорно определя бизнес резултатите и успеха. Препоръчително е компаниите да се фокусират върху поддържане на настоящите постижения.

Осем години проучване Най-добрите работодатели в България

Към момента Aon Hewitt разполага с най-всеобхватната и мащабна база данни на служителски мнения в страната. За 7 години са изследвани общо около 400 компании от най-разнообразни сектори на икономиката. Компанията разполага с база данни с над 70 000 мнения на служители и 1600 мнения на топ мениджъри. Aon Hewitt предлага консултантски услуги в България основно в следните сфери: повишаване на удовлетвореността и ангажираността на служителите, създаване на устойчива фирмена култура, повишаване конкурентоспособността на бизнеса.

Методология

Участието в проучването е доброволно. За да могат да участват, компаниите следва да имат поне
50 служителя на постоянен трудов договор и да оперират поне от 2 години на българския пазар.
Фирмите, които изпълняват критериите, нужни за проучването, могат да се регистрират чрез официалния му сайт – www.bestemployersbulgaria.com

 

Източник: csr.bg