Агенция по заетостта ще работи за български студенти в чужбина

Агенцията по заетостта (АЗ) ще съдейства на българските студенти в чужбина, при намирането на работа, която да отговаря на международното им образование.
За да започне бърза и активна комуникация с младите хора зад граница, АЗ изпраща експерт в седем европейски столици, в които има най-висока концентрация на български студенти – Мадрид, Париж, Лондон, Брюксел, Амстердам, Берлин и Виена. По този начин АЗ се включва в инициативата на Българската агенция за инвестиции (БАИ), която организира срещи с наши студенти и работници в общо 13 града в света, за да им представи възможностите за реализация у нас.
Целта на представителя на АЗ е при тези срещи да установи личен контакт с младежите и да им разясни преките канали, чрез които те могат да достигнат до големите работодатели в България, както и да им гарантира, че АЗ като най-големия посредник на пазара на труда, може да бъде лоялен партньор за тях. Без значение от разстоянието, на което се намира от страната си, всеки студент, който желае да използва посредническите услуги на АЗ при намиране на работа в родината, трябва само да изпрати своя автобиография в Europass формат на специално създадения за целта електронен адресrabotazamen@az.government.bg. Изпратената автобиография ще пристига директно при екипите в бюрата по труда. Те ще работят индивидуално с всеки в зависимост от неговия профил, нужди и предпочитания. Комуникацията ще се осъществява по електронната поща, скайп и други социални мрежи, които да позволяват качествена и бърза връзка между младежите и трудовите посредници. АЗ се ангажира да бъде връзката между младежите и най-големите компании, които имат интерес да работят с хора с международни образование и опит и предлагат адекватни възможности за реализация, развитие и заплащане.
След края на серията от срещи, на всички участвали ще бъдат изготвени профили и обобщени сферите на интереси за професионално развитие. “Идеята е младите хора да извървят своя път до професионална реализация в България. Родината трябва да е мястото, където са осигурени предпоставки за младите хора да успеят, ако имат желание да опитат“, заяви Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта.

 

Източник: АЗ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории