Енергийната помощ ще се увеличава с процента на повишение на цената на електроенергията

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията, заяви в Благоевград вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. На 19 септември той бе на работно посещение в областите Благоевград, Кюстендил и Перник. 

„При увеличение на тока например със 7 %, месечната енергийна помощ ще бъде в размер на 70.47 лв.“, посочи министър Христосков. Той поясни, че при този вариант ще бъдат необходими допълнително малко под 5 млн. лв. „Давам пример със 7%, но Министерски съвет не може да влияе върху решенията на държавния регулатор с колко и откога да се увеличи токът“, подчерта вицепремиерът.

Той съобщи, че голяма част от хората с вече подадени заявления за този вид помощ са получили сумите за ноември и декември. „Разликата, на която те ще имат право след увеличението на тока, ще се изплати през януари следващата година с енергийното подпомагане за първите три месеца на 2015 г.“, поясни министърът. До момента само през месец септември са изплатени близо 9.5 млн. лева за целеви помощи за отопление. Хората, чийто молби ще се обработят след повишението на тока, ще получат новия размер на помощта.

Министър Христосков увери, че и при следващи очаквани повишения на цената на електроенергията хората, които получават помощи за отопление, ще бъдат компенсирани. Целта е да не се разшири кръгът на енергийно бедните.

„Досегашната политика на намаляване на цената на тока всъщност е регресивна социална политика“, подчерта вицепремиерът. Той допълни, че тя е от полза на хората с високи доходи, които консумират и по-голямо количество електроенергия. „Истинската социална защита се изразява в това хората да бъдат подпомогнати за задоволяване на основните си потребности при реалистични цени на тока“, посочи вицепремиерът.

Социалните плащания за септември се извършват в срок. Платени са всички семейни помощи за деца, помощите за отопление, месечните социални помощи и заплатите на приемните родители. В рамките на законоустановения срок до края на месеца остават да се платят добавките за социална интеграция на хората с увреждания, помощите за ветераните от войните и средствата за медицински изделия.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории