ЕП гласува за Платформа срещу недекларирания труд

В Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент беше гласуван докладът, представен от евродепутата Георги Пирински, по създаване на Платформа за справяне с различните форми на недекларирания труд. Докладът, който беше приет с голямо мнозинство – 44 за и само 5 против, очертава позицията на парламента по предложението на Европейската комисия за създаването на така наречена Платформа по недекларирания труд с участието на по един представител от всяка държава членка и на значителен кръг наблюдатели.
В позицията на парламента се съдържат редица положения, които отиват значително по-далече от предложението на Комисията:
– един от съществените моменти е, че в доклада се предлага не само ограничаване и санкциониране на недекларирания труд, но едновременно с това и активни мерки за извеждането му от сивия сектор и включването в регулираната икономика;
– твърде важно е, че Комисията по заетост и социални въпроси подкрепи предложението на докладчика, социалните партньори – синдикати и бизнес организации, да бъдат пълноправни членове на Платформата, а не само наблюдатели – обстоятелство, което би следвало съществено да повиши нейната роля и значение;
– също така, нов момент е и изричното назоваване на неравноправното положение, в което изпадат работещите в условията на недеклариран труд, което често пъти приема формата на силна експлоатация, и съответно – необходимостта от ефективна защита срещу подобни практики.
Въз основа на категоричната подкрепа на доклада в социалната комисия беше гласуван мандат за пристъпване към тристранен процес, „триалог“ с представители на Европейската комисия и Съвета на министрите. Триалогът следва да съгласува общ проект на решение за създаване на Платформата, при който парламентът ще бъде представен от Георги Пирински, заедно със съдокладчиците от другите политически групи.

 

Източник: в-к Дума

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории