Заключителна конференция „Включени, не заключени” относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

На 10-ти и 11-ти април в Информационния център на Европейския парламент в София се състоя заключителната конференция „Включени, не заключени“ относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В продължение на два дни Български център за нестопанско право (БЦНП) и партньори изложиха резултатите от практическото прилагане на моделите на подкрепеното вземане на решения. Събитието събра представители на медиите, граждански организации и държавни институции, отговорни за осигуряването на подкрепа за хора с увреждания. На него бяха представени резултатите от прилагането на Програма за подкрепено вземане на решения – „Следваща стъпка“, уникална за България и към момента прилагана ефективно единствено в Австралия.

В първия ден на конференцията участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, Надя Шабани – програмен директор в БЦНП, Сабина Найденова – член на Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ), Мариета Димитрова – правен консултант на БЦНП, Илиана Малинова – ръководител на Пилотен проект „Да овластим хората с интелектуални затруднения“ и Валентина Христакиева – директор на „Глобална инициатива в психиатрията-София“.

Официалното откриване започна с обръщението на г-н Лазаров към присъстващите: „ Днес ще се запознаем с механизма на подкрепеното вземане на решения. Убеден съм, че той е механизмът към овластяване. В същото време е превантивна мярка срещу подчиняването на живота на хората с увреждания, на техните интереси, амбиции и страхове“.

Малко след това Надя Шабани постави основните акценти на конференцията: „В рамките на тези два дни ще ви дадем много цифри, но искаме още в началото да запомните ключовите моменти. Ако искаме да правим конкретни реформи с конкретни резултати за хората, трябва да стъпваме на факти. 7500 е броят на хората, поставени официално под запрещение. 122 000 е броят на хората, които биха имали нужда от мерките по подкрепено вземане на решения в бъдеще. 1225 лева ще бъдат спестените пари, ако се приложи новият механизъм.“

Към присъстващите се обърна и Сабина Найденова, член на Управителния съвет на НОППЗУ и човек с психична диагноза. Нейното обръщение предизвика вълнение, тъй като тя сподели своя опит като човек, засегнат от процеса. „Откакто участваме в тази програма, увеличихме три пъти членската си маса, направихме два регионални центъра и което за мен е по-важното – видях как хората с проблеми бяха овластени.“, обясни г-жа Найденова.

На втория ден с презентации се включиха Харалан Александров – антрополог и ръководител на изследването за промяна на нагласите чрез действие, както и Радост Лалчева от Фондация „Де Пасарел България“.
Харалан Александров говори за еволюцията на нагласите у хората, въвлечени в процеса на подкрепено вземане на решения. Според резултатите от проведеното изследване промените се приемат най-трудно от овластените професии – психиатри и юристи. Друг интересен извод от това проучване е, че практикуващите съдии са по-отворени за промяната, отколкото тези в академична среда.

Голям интерес сред присъстващите предизвика презентацията на Радост Лалчева за икономическите ползи и ефекти от подкрепеното вземане на решения за човека и за обществото. Според анализа 57% от хората с интелектуални затруднения и 56% от хората с психично-здравни проблеми, които в момента живеят в институции, не се нуждаят от интензивна 24-часова подкрепа. Направените изчисления показват, че ако бъде приложен новият механизъм, един човек с интелектуални затруднения или с психично-здравни проблеми ще струва на обществото с около 1000 лева по-малко.

Според експертите прилагането на механизма е дългосрочна инвестиция, която ще доведе до намаляване на разходите във времето. Друг акцент на това изследване е, че капацитетът на защитените жилища трябва да се увеличи с още 600 места. Освен това трябва да бъдат изградени още наблюдавани жилища, тъй като в момента броят им е 105, а трябва да бъдат поне 2000. Освен финансовите ползи на новия механизъм, бяха представени и нефинансовите му предимства – качество на живот, равнопоставеност пред закона и социално включване. В момента едва 20% от хората, настанени в институции имат социално участие. За сравнение 50% от хората, приели модела на ПВР, са социално активни.

В края на конференцията бяха организирани паралелни работни дискусии по групи. Участниците обсъждаха въпроси като „Подкрепеното вземане на решение като част от системата на публичните социални услуги – възможности за ресурсна обезпеченост“, и „Подкрепеното вземане на решение – стандарти за качество“.

Партньори по Програмата за подкрепено вземане на решения – „Следваща стъпка“, изпълнявана от Български център за нестопанско право са Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Фондация Глобална инициатива в психиатрията – София (ГИП) и Националната организация на потребителите на психично здравни услуги (НОППЗУ).

Повече информация за Програмата за подкрепеното вземане на решения може да намерите на www.equalrights.bcnl.org.

 

Източник: БЦНП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории