Еразъм+ ще се ръководи от МОН

Правителството определи министъра на образованието и науката за национален орган за управление на „Еразъм+” – програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

„Еразъм+” обединява сега действащите програми „Учене през целия живот”, „Младежта в действие”, „Еразмус Мундус”, „Темпус”, „ALFA III” и „Edulink” и ще се изпълнява в периода 2014-2020 г. Съгласно европейския регламент за създаването на новата програма всяка държава следва да определи национален орган, който да отговаря за изпълнението й. Неговите функции са свързани с осъществяване на мониторинг и управление на програмата на национално равнище.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории