България има напредък в прилагането на политиката за равенство между половете. Страната се придвижва с четири позиции напред при отчитането на индекса за равенството между половете в държавите-членки на ЕС. Това сочи изследването на Европейския институт за равенство между половете (ЕІGE) за 2015 г. Общата оценка на индекса за ЕС е нараснала минимално от 51,3 от 100 през 2005 г. до 52,9 през 2012 г. От 2005 г. досега ЕС е изпълнил едва наполовина целта си за равенство между половете.
Индексът за равенството между обхваща областите работа, пари, знание, време, правомощия и здраве, както и две съпътстващи – насилие срещу жените и взаимно застъпващи се неравенства. За настоящата година най-голям напредък се отбелязва в областта на правомощията като стойността му се повишава от 31,4 от 100 през 2005 г. до 39,7 през 2012 г. Въпреки това непропорционално големият дял на мъжете на длъжности за вземане на решения остава преобладаващ във всички държави-членки на ЕС както в политиката, така и в икономиката. От 6-те индекса, стойността в областта на времето е най-ниска (37,6 от 100). Това показва, че неравното разделение на неплатения труд между жените и мъжете е най-голямата пречка пред равенството между половете. Отношението на обществото към насилието и доверието в институциите са важни в борбата с насилието срещу жените, се посочва в изследването, като е откроена нуждата от съгласувани усилия на държавите членки в тази област.
Пълен текст на доклада: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-in-the-european-union-2005-2012
Twitter: #EIGEIndex @eurogender

 

*Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е автономен орган на Европейския съюз. Той подкрепя насърчаването на равенството между половете и борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и повишава осведомеността на ЕС и държавите-членки относно равенството между половете.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории