България се нареди на първо място по усвояване на средства от Европейския социален фонд за 2013 г. измежду всички останали 27 държави-членки на Европейския съюз.

 

Данните бяха представени на 20 декември, когато в Европейската комисия бе изпратен Сертификат, Отчет за разходите и Заявление за междинно плащане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на обща стойност близо 110 млн.лв. (европейско и национално съфинансиране). Така общият размер на сертифицираните по програмата разходи достигна близо 1 275 млн.лв. или 53.7% от общия бюджет на програмата. Това е ръст от над 149%.

 

За 2013 г. са усвоени над 32% от общия бюджет на програмата. По този начин Управляващият орган в Министерството на труда и социалната политика и трите Междинни звена, чрез Агенцията по заетостта, Министерството на образованието и науката и Агенцията за социално подпомагане, създадоха условия само за една година да бъде постигнато повече, отколкото за целия период от старта на Оперативната програма до края на 2012г.

 

В резултат на отличното финансово изпълнение през годината бе напълно елиминиран и рискът от загуба на средства по Програмата и през 2013 г. България не загуби нито едно евро от Европейския социален фонд по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. За да не бъдат загубени средства, през календарната 2013 г. по програмата трябваше да бъдат сертифицирани близо 738 млн.лв., докато общият размер на сертифицираните разходи за периода от януари до декември е малко над 763 млн.лв., с което целта бе преизпълнена с над 25 млн.лв.