Помощ за оцеляване за европейските предприятия

ЕС препоръчва нов подход за подпомагане на предприятията, изпитващи финансови затруднения, и за предоставяне на втори шанс на начинаещи предприемачи.
Всяка година в ЕС фалират около 200 000 предприятия, в резултат на което 1,7 милиона души губят работата си. Необходимо е да се направи повече, за да могат предприятията, изпитващи затруднения, да се преструктурират навреме и да се задържат на пазара.
Реформирането на националните правила в областта на несъстоятелността ще е от полза за всички засегнати лица. По този начин не само ще се защитят жизнеспособни предприятия и ще се запазят работни места, но и ще се намали рискът за инвеститорите, ще се подобри изплащането на вземанията на кредиторите и ще се насърчат трансграничните инвестиции.

  • С цел постигане на по-голяма последователност ЕС препоръчва на националните правителства да въведат мерки, с които да се помага на предприятията да се преструктурират на ранен етап, вместо да изпадат в ликвидация, както се случва често. Сред тези мерки са:
  • предоставяне на помощ на предприятията да се преструктурират, преди да започнат производства по несъстоятелност или съдебни производства;
  • осигуряване на предприятията в затруднение на необходимото време — до 4 месеца, да приемат планове за преструктуриране, преди кредиторите да могат да започват процедури по принудително изпълнение;
  • анулиране на дълговете на предприемачите в рамките на 3 години след обявяване на фалит.

В момента в няколко страни от ЕС не съществува възможност за ранно преструктуриране, а там, където то е възможно, процедурите често са неефективни или свързани с много разходи, което намалява стимула за предприятията да избегнат фалит.
Подобни различия между страните от ЕС оказват въздействие върху нивото на възстановяване на средствата на трансграничните кредитори, инвестиционните решения и преструктурирането на групи от предприятия.
С по-последователен подход в целия ЕС ще се намали рискът при инвестиране в друга страна и ще се подобри изплащането на вземанията на кредиторите в случай на фалит. Стандартизирането на начина, по който се управляват задълженията, също така ще даде възможност на предприемачите да опитват отново. Фактите показват, че те са по-успешни при втория си опит.
Следващи стъпки
ЕС иска от националните правителства да предприемат подходящи мерки в рамките на 1 година. Комисията ще направи оценка на постигнатия напредък и ще прецени дали са необходими допълнителни мерки.
Нов пакет от мерки за модернизиране на настоящите правила за трансграничните производства по несъстоятелност вече е одобрен от Европейския парламент и сега трябва да бъде одобрен от националните министри в Съвета на ЕС.

 

Източник: Европейска комисия

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории