ЕС – нови схеми за здравословно хранене в училищата

ЕС предлага да подсили своите програми за здравословно хранене в училищата в отговор на неправилното хранене при децата. В новата схема ще бъдат обединени 2 съществуващи програми — схемата за плодове в училищата и схемата за мляко в училищата, в рамките на които се предоставя финансиране за раздаване на плодове и мляко в училищата и се насърчава образованието по въпросите на здравословното хранене. Всяка година около 30 млн. деца в ЕС се възползват от тези програми.
Новата схема ще обединява двете сегашни под мотото „Храни се добре — чувствай се добре“. Ще се обърне повече внимание на образованието, за да се помогне за подобряване на осведомеността на децата за това как да се хранят здравословно и да се повиши разбирането им по въпроси като производство и разхищаване на храни. Дейностите в тази насока могат да включват например посещение на ферми.
В повечето страни консумацията на плодове, зеленчуци и мляко от децата намалява. Вместо това започва да се засилва присъствието на силно преработени храни.
Според Световната здравна организация Englishespañolfrançais случаите на затлъстяване сред децата в Европа нарастват. Според оценки през 2008 г. една четвърт от децата в Европа на възраст между 6 и 9 години са страдали от наднормено тегло или затлъстяване; през 2010 г. техният брой е нараснал до една трета.
На този фон целите на новата схема ще бъдат:

  • да се реагира по-ефективно на неправилното хранене
  • да се подсили образованието по линия на програми за здравословно хранене
  • да се подпомогне борбата със затлъстяването.

В момента всички държави от ЕС участват в схемата за мляко, а повечето от тях са се включили и в схемата за плодове (Обединеното кралство, Швеция и Финландия са решили да не го правят). Участието в новата схема ще остане доброволно, като страните от ЕС ще могат да решават какви храни да бъдат раздавани в училищата.
Бюджетът на новата схема ще бъде 230 млн. евро — повишение спрямо 197 млн. евро през тази година, но няма да надхвърля бюджета, който вече е определен за схемите за плодове и мляко до 2020 г. Надеждите са, че съчетаването на двете схеми ще улесни прилагането им от училищата в административно и организационно отношение и ще повиши разходната ефективност на раздаването на мляко и плодове.

 

Източник: Европейска комисия

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории