ЕURES съветниците, работещи в бюрата по труда в страната, посрещнаха повече от 850 търсещи работа през май. Те организираха 26 информационни дни за представяне на възможностите за обучение и заетост в България и Европа и участваха със свои щандове на трудовите борси, организирани от Агенцията по заетостта.

26-те информационни дни бяха насочени както към търсещи работа, така и към млади хора от висши учебни заведения и дванадесетокласници от системата на средното образование. Близо 340 лица, от които 159 учащи, се запознаха с начина на регистрация в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, услугите, които могат да получат, актуални мерки, програми и проекти за обучение и заетост, дейности, предвидени в изпълнение на инициативата Европейска гаранция за младежта.

Представени бяха услугите, които предлага EURES мрежата, специалистите, които работят в мрежата, EURES в интернет, европейският формат на документите за кандидатстване за работа, различните аспекти на мобилността, начините за търсене в интернет на предстоящи събития по линия на EURES. Младежите получиха информация за схемите за мобилност, които са пряко насочени към тях – Проект „Your first EURES job” и Европейски корпус за солидарност.

Освен информационните дни, в 16 бюра по труда се проведоха трудови борси, на които имаше EURES щанд. Близо 500 посетители бяха информирани за възможностите, които предоставя мрежата EURES за работа в чужбина. Участващите в борсите 107 работодатели бяха запознати с услугите, които предоставят EURES съветниците – информиране, консултиране и посредничество.

На посетителите бяха раздадени информационни материали за услугите на Агенцията по заетостта, насочени към търсещите работа лица и младите хора. Представена бе дейността на EURES, информация за превенция на трафика на хора, както и актуалните свободни работни места, подходящи за кандидати от България. Заинтересованите получиха информация за схемите за мобилност, насочени към младите хора – Your first EURES job.

ЕURES съветниците запознаха присъстващите и с всички други услуги, предлагани от бюрата по труда, както и възможностите за включване в заетост или обучение за придобиване на ключови компетентности или професионална квалификация в рамките на Националния план за действие по заетостта 2018, както и действащи схеми, проекти и програми в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Източник: Агенция по заетостта, 05.06.2018