В Брюксел се проведе първата работна среща на Групата евродепутати, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа. Събитието протече при голям интерес от страна на здравната общност и събра на едно място представители на здравните министерства на страните-членки към ЕС, Европейската комисия и пациентските и професионални организации, които са обединени в Партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership). Андрей Ковачев е съпредседател и инициатор на Групата, чиято основна цел е да служи като мост между процеса на взимане на решения на европейско ниво и засегнатите от проблема страни.

Българският евродепутат подчерта, че „макар прерогативите за провеждането на здравни политики да са на национално ниво, европейските институции могат да подпомогнат усилията на страните-членки за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги.“ Според Ковачев липсата на навременна и надеждна информация относно специфичните за всяка страна-членка проблеми пречи да се намерят ефективни решения, които да гарантират равния достъп на всички европейски граждани до качествени медицински услуги.

По време на събитието беше представен основният приоритет на Партньорството за достъп, което чрез едно от своите работни направления стартира проект за проучване на бариерите пред достъпа в страните-членки на ЕС. В рамките на широка дискусия бяха обсъдени методологията и очакваните резултати от проучването, както и начините, по които те могат да спомогнат за намирането на трайни решения за справяне със здравните неравенства.

„Здравните неравенства водят до миграция на пациенти, които често са принудени да търсят лечение в друга страна. Има и миграция на лекари и медицински сестри, които търсят по-добри условия за своя труд. Това допълнително задълбочава икономическите и социални различия и подкопава целите на политиката за сближаване на ЕС.“, допълни Ковачев.

 

Източник: Сливен нет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории