Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с европейския комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен. Двамата разговаряха в рамките на конференция за Европейски алианс за възходяща конвергенция на заплатите.

Тийсен даде висока оценка на реализираните политики в областта на социалната политика по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тя отчете напредъка по досиетата в социалната сфера и по Директивата за командированите работници в Европейския съюз през последните шест месеца.

Мариан Тийсен поздрави страната за успешното усвояване на европейските фондове и подчерта, че България ще е една от малкото държави, които ще получат повече средства за Кохезионната политика през следващия програмен период.

Източник: МТСП, 26.06.2018 г.