Европа – в подкрепа на системата за грижи за деца

На всеки три години, в Германия се провежда Конгрес, посветен на благосъстоянието на децата и младежите. Събитието е място за среща на всички професионални общности, ангажирани в предоставянето на грижи за деца. Този конгрес е най-значимото събитие в Европа, посветено на социалната работа и привлича повече от 30 000 посетители.
От 3 до 5 юни 2014 година в Берлин се провежда 15-тият Конгрес, посветен на благосъстоянието на децата и младежите. Във форума за първи път участват представители на българската професионална общност: Звездица Ковачева и Анита Янакиева от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България като експерти в проект, изпълняван съвместно с Немския институт за помощ за деца и младежи (IKJ), гр. Майнц и Дашенка Кралева във функциите си на президент на ФИЦЕ-Интернационал.
След официалното откриване на Конгреса от Президента на Федералната Република Йоахим Гаук и Министъра на труда и социалната политика, бе открито изложение в най-големия панаирен комплекс на Берлин, на което доставчици на социални услуги, обучителни организации, училища и институти представят своя опит, добри практики и идеи в развитието на работата с деца и семейства. Посетителите имат възможност да наблюдават разнообразни по вид и предназначение дидактични материали, обзавеждане и оборудване за работа с деца, както и да получат информация за обучителни програми, методики и инструменти за директна работа с клиенти.
По инициатива на Проф. Михаел Маскенер от Немския институт за помощ за деца и младежи (IKJ), гр. Майнц и с участието на Изпълнителния директор на Федералния съюз на католическите организации, Г-жа Дашенка Кралева даде интервю във връзка с възможностите за съвместни международни проекти и партньорства.
През втория ден от Конгреса е представен Проект „TRAIN–KOSOZIAL“, финансиран по Програмата на ЕС „Леонардо да Винчи“ и посветен на ролята на социалната информатика и обучението на професионалисти за електронно документиране в социалната работа. Проектът се изпълнява съвместно от Германия, България, Испания, Люксембург и Австрия, чиито представители демонстрираха предимствата на обучителната програма, посветена на социалната информатика.
В конгресните дни, изпълнени с интересни лекции, уъркшопове, презентации и професионални срещи, представителите на СПСПД ФИЦЕ-България имат възможност да се запознаят с нови идеи и практики в работата с деца, които могат да бъдат адаптирани и приложени в сферата на грижата за деца в България.

 

Източник: ФИЦЕ България

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории