Европейската година на културното наследство, която е единствената досега тематична година, организирана от ЕК под ръководството на Жан-Клод Юнкер, вече започна, съобщиха от

пресцентъра на Представителството на Европейската комисия в България, цитирани от агенция Фокус.

По време на тематичната година ще бъдат организирани хиляди събития на европейско, национално, регионално и локално ниво, като целта е да се повиши информираността за социалните и икономически ползи от културното наследство, както и да се популяризира културното богатство и многообразие на Европа.

Защо?

Културното наследство спомага за създаването на по-сплотено общество. То е уникално в способността си да обедини хора от всички възрасти, социални класи, култури и държави. Това ясно личи и по резултатите от изследването на Евробарометър от септември- октомври 2017 г., което показва, че над 80% от европейските граждани смятат, че културното наследство е важно не само за тях лично, но и за техния регион, страна и за Европейския съюз като цяло.

Но ползите от културното наследство са и материални- то спомага за създаването на работни места и стимулира икономическия растеж. Към 2015 г. над 300 000 души са били наети в сектора пряко, а още 7.8 милиона са работели в сектори, които са непряко свързани с културното наследство като туризъм, превод и интерпретация и охрана.

Затова и Европейската комисия смята, че то заслужава своя тематична година, особено във времена, в които оцеляването на част от световното културно наследство в конфликтни зони е застрашено.

Как?

В тематичната година ще участват всички 28 държави членки чрез своите национални координатори, които ще бъдат отговорни за организирането на събития. За България това е Министерство на културата. Страни извън ЕС, които участват в програмата „Творческа Европа“, също ще бъдат поканени да се включат със свои събития. Годината ще бъде популяризирана и в световен мащаб чрез делегациите на ЕС в различните държави.

През 2018 ще бъдат организирани хиляди събития на европейско национално, регионални и локално ниво. Освен това специалното издание на Европейските дни на културното наследство през 2018 ще включва над 70 000 събития. Проектите и инициативите ще се ръководят на национално ниво, като ще бъдат допълнени от различни международни проекти, финансирани от ЕС.

Общият бюджет на годината е 8 милиона евро, повечето от които ще се използват за финансирането на международни мероприятия. В допълнение събитията, организирани като част от тематичната година ще получат подкрепа и от други програми на ЕС, включително „Творческа Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“ и „Европа за гражданите“.

Една от основните цели на тематичната година е да се достигне до младите хора, учениците и тези, които рядко имат досег с културното наследство. За да се случи това, са планирани редица инициативи в учебните заведения в страните членки, както и специални събития, част от Европейските дни на културното наследство, които насърчават опознаването на културното богатство. Идеята е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство.

Освен това Годината ще заеме място сред успешните европейски инициативи, посветени на културното наследство

:

• Знакът за европейско наследство, присъждан на обекти, които ознаменуват и символизират европейските идеали, ценности и история.

• Европейските столици на културата— ежегодно избирани два града, които олицетворяват културното богатство на Европа. През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).

• Многобройни награди на ЕС, и по-специално наградата на ЕС за културно наследство/наградите Europa Nostra за най-добрите практики в областта на опазването на културното наследство, неговото управление, както и свързаните с него научни изследвания, образование и комуникации.

Какво ще се случва след края на Годината?

Цел на Годината е тя да има положителен ефект и след 2018. Затова Комисията, в партньорство със Съвета, ЮНЕСКО и др., ще стартира и редица дългосрочни проекти, организирани около 10 основни теми. Те ще включват проекти в училищата, подкрепа за научни изследвания, свързани със опазването на културното наследство, борбата с трафика на културни артефакти. Комисията цели да промени начина, по който опазваме, популяризираме и общуваме с нашето културно наследство. Чрез десетте инициативи ще бъде извлечена максимална подкрепа за постигането на четири цели: участие, устойчивост, защита и иновации.

Повече информация за конкретните събития, организирани в България и по света, бюджета на Годината, общото финансиране, отпускано от ЕС за опазване на културното наследство, както и цитати може да намерите тук, тук и и тук.