Европейската платформа EURECO публикува доклад от събитието „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за всички“Европейската научноизследователска платформа EURECO публикува доклад с изводите и основните въпроси от четвъртия им годишен форум, по време на който се обсъждаха възможностите за реализиране на приобщаващи здравни услуги за хора с увреждания. Събитието събра здравни специалисти, представители на академичните среди, хора с увреждания, доставчици на услуги за подкрепа, представители на Европейската комисия и организации на гражданското общество.

С целия доклад може да се запознаете ТУК.

Източник: EASPD, април 2020 г.