Близо 550 хиляди българчета на възраст под 18 години са живяли в риск от бедност и социално изключване през 2016 г., показват данни от анализ на Евростат за децата в ЕС в тази възрастова категория, които са били изложени в риск от бедност през миналата година.

Това означава, че около 45 процента от децата у нас на възраст до 17 години са били изложени на риск от бедност през миналата година, при среден показател за ЕС – 26,4 процента.

За около шест години обаче процентът на децата у нас в тази възрастова категория и по този показател, е намалял значително – през 2010 г. у нас е имало повече от 635 хиляди деца /или 49,8 процента/, които са битували в риск от бедност и социално изключване /при 550 хиляди и 45 процента през 2016 г./, показват данните на Евростат.

Анализът регистрира децата, които живеят в домакинства с най-малко едно от следните три условия: изложени са в риск от бедност, живеят в силни материални лишения или в домакинства с много ниска интензивност на работа.

По тези три показателя страната ни е на предпоследно място в ЕС – в дъното на тази класация е Румъния с регистрирани 49 процента деца, които са живяли в риск от бедност или повече от 1 милион и 800 хиляди.

При съседите ни този показател е както следва: Сърбия – 40 процента или около половин милион деца в риск от бедност, в Гърция – 37,5 процента или около 700 хиляди деца и в Турция – около 15 милиона деца или повече от 50 процента.

През 2016 г. 24,8 милиона деца в ЕС или 26,4 процента от населението на възраст между 0 и 17 години са били изложени на риск от бедност или социално изключване, показва европейската статистика.

Все пак делът на децата, изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС, леко намалява през годините – от 27,5 на сто през 2010 г. – до 26,4 на сто през 2016 г., но въпреки това контрастните тенденции се наблюдават в държавите-членки на ЕС, отчита анализът.

През 2016 г. почти половината от децата са били изложени на риск от бедност или социално изключване в следните държави-членки на ЕС – в Румъния /49 на сто/ , България /45 на сто/, Гърция /37,5 на сто/, Унгария /34 на сто/, Испания /33 на сто/ и др.

В противоположния край на скалата, най-нисък дял на деца, които са били изложени на риск от бедност или социално изключване, е регистриран в Дания – 14 процента, Финландия и Словения – по 15 процента, Чехия и Холандия – по 17 процента и др.

Най-значително процентно намаление на деца в риск от бедност е регистрирано в Латвия – от 42 на сто през 2010 г. – до 25 на сто през 2016 г. или спад с близо 17 пункта.

Обратно, най-голямо увеличение сред държавите-членки на ЕС на деца в риск от бедност е наблюдавано в Гърция – от 29 процента през 2010 г. – до 37 процента през м.г. или +8 процентни пункта и Кипър /+7,8 процентни пункта/, отчита Евростат.

Според анализа, показателят за риск от бедност, приет от Комитета за социална защита, измерва процента на населението, което не може да си позволи поне три от следните няколко елемента: да плащат наем, ипотека или сметки за комунални услуги; да поддържат дома си адекватно топъл; да се изправят без проблеми пред неочаквани разходи; да ядат месо или протеини редовно; да ползват телевизор, пералня, кола или телефон

източник: www.dnes.bg