Евростат: България начело по риск от изпадане в бедност

През 2012 г. делът на хората, които се намират в риск от изпадане в бедност или от социално изключване, в Европейския съюз се увеличи с 0,5 процентни пункта до 24,8%. Или това са 124,2 млн. души, сочат последните актуални данни, цитирани от ZeroHedge. Рискът е нараснал най-много в спасяваните държави Гърция и Кипър, където делът на хората, заплашени от бедност, е нараснал с 3,6 и 2,5 процентни пункта, съответно.

Най-нисък е рискът в Холандия – 15%, а най-висок – в България. У нас цифрата доближава 50%, което означава, че на практика всеки втори е заплашен от изпадане в бедност или от социално изключване. Нашият дял е двойно по-висок от средния за ЕС. Зад нас са Румъния (41,7%) и Латвия (36,2%).

Стратегията Европа 2020 популяризира социалното включване, в частност чрез намаляване на бедността, като целта на политиците е поне 20 млн. души да бъдат спасени от изпадането в бедност и социално изключване.

В риск от бедност се намират лицата с разполагаем доход под определения праг за линия на бедност, а именно – 60% от медианния разполагаем нетен доход след приспаднати социални плащания (трансфери).

Когато определя кои лица попадат в графата „лица с тежки материални лишения“, по своята методология Евростат съблюдава условията на живот, които трябва да са „силно ограничени поради липсата на ресурси“. За такива се приемат хората, които изпитват най-малко 4 от следните 9 трудности:

Първо – невъзможност за плащане на наеми или сметки за комунални услуги. Второ – невъзможност за поддържане на нормална температура в жилището. Трето – невъзможност за посрещане на неочаквани финансови разходи. Четвърто – може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пилешко или риба (или вегетарианският им еквивалент) всеки втори ден. Пето – може ли да си позволи едноседмична почивка извън дома. Останалите четири критерия включват – притежание на телефон, цветен телевизор, автомобил и пералня.

Линията на бедност за 2011 г. у нас е била е 279,67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1,559 млн. души, или 21,2% от населението в страната. Това показват данните от проведеното от НСИ през 2012 г. изследване „Статистика на доходите и условията на живот”.

Данните за 2011 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 21,2 до 25,9%, или с 4,7 процентни пункта. Съответно – при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41,8%, или с 20,6 процентни пункта.

 

Източник: dnes.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории