Социална информатика в системата за грижа за деца

В края на месец март в гр. Майнц, Германия се проведе работна среща по проект „Социална информатика в системата за грижа за деца” (TrainKosozial), в който ФИЦЕ-България, член на НАСО, е партньор. Проектът се изпълнява от Висшето католическо училище за социална работа в гр. Майнц в партньорство с Институт за помощ за деца и младежи, гр. Майнц, Средно професионално училище за социална работа и Институт за квалификация на учители, гр. Саарбрюкен, Германия, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институт „Сент Жозеф”, Люксембург, Социално педагогически интернат, гр. Фелдкирх, Австрия, Фондация „Резилис”, гр. Жирона, Испания.Проектът се финансира от програма „Леонардо да Винчи” на ЕС.

От ФИЦЕ-България на срещата присъстваха Дашенка Кралева – ръководител на проекта за България, Звездица Пенева-Ковачева – обучител по проекта и Весела Алексиева – технически сътрудник. През първия ден от срещата бяха представени резултатите от практическата работа на студенти Средното професионално училище за социална работа и Института за квалификация на учители в Саарбрюкен с програмите ЕВАС и МОУЗЕС. Като резултат 20 % от участниците не одобряват програмата ЕВАС, но причините за това могат да се търсят в невъзможността всеки от тях да има свободен достъп до компютърна система, в която се въвеждат данните. На партньорите от Саарбрюкен им предстои да създадат обучителна програма за студенти за усвояване на работата с компютърната програма. Изводите от направеното изследване са, че е необходима повече упражняване на практическото приложение на програмата. Продължава и дейността по разпространяване на информацията за ЕВАС сред училища и университети, които имат отношение към социалната работа.

Дашенка Кралева от СПСПД ФИЦЕ-България представи резултатите от обучението „Ефективност на работата по случай”, проведено в гр. София в средата на март 2014 г. В обучението са участвали 21 професионалисти от различни социални услуги от резидентен тип в България – Фондация „Агапедия-България“, Център за общетсвена подкрепа при Сдружение SOS Детски селища България, ЦНСТ, Велико Търново къ SOS Детски селища, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Роман и др. На обучението бе представена програмата ЕВАС – систематизирана компютърна система за въвеждане, обработка и анализ на информацията от работата по случай в социалната сфера. Обучителите Звездица Пенева-Ковачева и Здрава Воденичарова от СПСПД ФИЦЕ-България са споделили, че интересът на участниците в обучението е бил доста засилен. Остава въпросът кога може да се започне същинското прилагане на програмата, тъй като към момента са преведени и адаптирани формулярите, но няма разработен софтуер на български език.

Във втория ден на работната среща детайлно се разгледа окончателен вариант на програмата за обучение на студенти за работа с ЕВАС на немски език. Програмата включва 40 обучителни часа – теория и практика. Основните застъпени теми са същност на социалната работа, работа по случай, компютърната система ЕВАС, методи и техники за социологически проучвания и анализи в социалната сфера. Предстои да се направят някои технически корекции, а след това обучителната програма ще се преведе и адаптира на английски и български език.

Следващите работни срещи по проекта ще бъдат на: 28 – 30 април – в Люксембург; 18 -19 май – в Жирона, Испания; 2 – 5 юни в Берлин, Германия.

 

Източник: ФИЦЕ България

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории