„Бъдеще в бъдеще време“ е късометражен филм, създаден по проект „Да изпълним (не)възможните мечти“, с финансовата подкрепа на програма „Права, Равенство и Гражданство“ 2014-2020 г. на Европейския съюз.

Партньори по проекта са Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и Фондация „Проджекта“ (възложител на продукцията на филма).

Филмът цели да представи предизвикателствата, с които се сблъскват децата, напускащи резидентната грижа, но също така и техните очаквания за по-добро бъдеще. Героите на филма са една малка част от общо 132 младежи на възраст 14-18 г., работили по своите Лични проекти за живота с наставниците си в посока подобряване на ключови компетентности като грижа за себе си; самочувствие; справяне с трудности, разочарования и загуби; отстояване на себе си; критично мислене; умения за сътрудничество с другите; адаптиране към различни роли и ситуации; отговорност; следване на правила; търсене и предлагане на помощ.

Повече може да научите ТУК.