Утвърдени са единните стандарти за финансиране на държавните културни институти

На 12 март 2014г. правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства през 2014 г. Те отразяват въведената система на делегирани бюджети, чиято цел е да стимулира многообразието на предлаганите продукти, увеличаването на броя на зрителите, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията.
Единните разходни стандарти бележат леко повишение през 2014 г. в сравнение с 2013 г. Утвърдена е промяна на стандарта на Народния театър „Иван Вазов” с оглед статута му на национален културен институт и са създадени две нови позиции – експериментални институти и театрално-музикални центрове.
През 2014 г. за всеки продаден билет драматичните театри ще получават по 13,50 лв., драматично-куклените театри – по 16,00 лв., куклените театри – по 11,00 лв., музикално-драматичните театри и театрално-музикалните центрове – по 40,00 лв., оперите и оперно-театралните центрове – по 60 лв., филхармонии и симфониети – по 50 лв., експерименталните институти – по 27 лв., Народният театър „Ив. Вазов” – 27 лв., Софийската опера и балет – 72 лв., Софийската филхармония – 70 лв., Държавният фолклорен ансамбъл – 53 лв., Държавният музикален и балетен център – 61 лв.
Диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории