Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти.

В конкурса могат да участват юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Конкурсната документация е налична тук.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

Повече информация може да намерите тук.

Източник: АХУ, 14.01.2020 г.