Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Максимален размер на субсидията: до 20 000 лева.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28 февруари 2020 г.

Електронен адрес: [email protected]

Конкурсната документация е налична тук.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Повече информация може да намерите тук.

Източник: АХУ, 14.01.2020 г.