Фитнес уреди за младите хора в селата на община „Тунджа”

Нови фитнес уреди са доставени в 13 населени места от община „Тунджа“, съобщават от пресцентъра на общината. Тази дейност е част от кампания на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която има за цел да се осигурят по-добри условия за осмисляне на свободното време на младите хора в малките населени места от селски тип, включени в състава на община „Тунджа”.

Инициативата е формулирана като превантивна мярка на насилието, зависимостите и други противообществени тенденции и прояви. Идеята на кампанията на МКБППМН е да бъдат формулирани и реализирани иновативни превантивни дейности: състезания и турнир по канадска борба „СТОП на насилието сред младите хора”, хепънинги и други прояви. Партньори и съмишленици на кампанията са училища, детски заведения, читалища, младежки неправителствени организации и неформални групи, спортни клубове, центрове за социални услуги, Общински съвет на Български червен кръст, включително Български младежки червен кръст, Местна инициативна група „Тунджа” и др.

Общата стойност на предоставените фитнес уреди е 23 642 лева. Средствата са осигурени изцяло от бюджета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община „Тунджа“.

 

Източник: Дарикнюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории