ФИЦЕ-България стартира изпълнението на Проект “Нови знания за подкрепа”

Екипът на СПСПД ФИЦЕ-България стартира изпълнението на Проект “Нови знания за подкрепа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд чрез договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕБФ 01–6852/ 28.05.2014 с Държавна агенция за бежанците в качеството си на Отговорен орган за изпълнението му.

Проектът е своеобразно продължение на дейностите и мерките в предходните проекти на ФИЦЕ-България, относно подпомагане на процеса на интеграция на бежанци и работа с уязвими групи, осъществени също с финансовата подкрепа на ЕБФ.

Основна цел на проект “Нови знания за подкрепа” е повишаване на компетентностите на учители от българските общообразователни училища за работа с чужденци и за насърчаване и подпомагане на контактите между родители и учители.

Проектът предвижда:

Разработване на обучителна програма за работа с бежанци с модули по български език, математика и социални компетентности.
Формиране на обучителна група от 10 учители, обучаващи деца – бежанци или с перспектива да бъдат ангажирани с обучението на деца – бежанци от региони София, Нова Загора и Свиленград.
Организиране и провеждане на три обучителни семинара за подготовка на учителите за работа с програмата.
Организиране и провеждане на три съвместни родителски срещи на учителите с родителите на децата-бежанци. На срещите ще се представи обучителната програма и възможностите за включване на децата в нея.
В края на проекта ще се проведе семинар за представяне на програмата и проектните резултати.
Разработването на програми, подпомагащи усвояването на основни учебни предмети и формиране на социални компетенции у децата, както и прилагането им ще повиши компетентностите на професионалистите, работещи с деца-бежанци. Това ще даде възможност за повишаване на ефективността на предлаганите услуги и мерки и ще улесни процеса на интегриране.

Стойността на проекта е 7 980, 56.ЕВРО. Изпълнението му е за срок от 12 месеца и ще продължи до м. Юни, 2015 г.

 

Източник: ФИЦЕ-България

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории