Фонд за иновации в културата стартира с подкрепата на Мтел

За пръв път в България ще стартира работа на Фонд за иновации в културната сфера. Фондът ще работи с подкрепата на Мтел и ще фокусира дейността си върху съвременното изкуство и култура. Проектът е дълготрайно партньорство между бизнеса и местната власт, като ролята на компанията ще мине отвъд даряването на средства.
Мтел ще участва както в управлението на средствата във фонда, така и в дискусиите около моделите за управление на културни проекти. Успоредно с бизнеса и местната власт във фонда и разпределението на средствата в него ще участват творци и граждански организации от София.
„Създаването на Фонда е експеримент и с това нашият град показва, че не се страхува да експериментира. Само смелостта за промяна може да доведе до новаторски решения и положителни промени. Вярваме, че фондът ще се превърне в лаборатория за иновации, място за артистични експерименти и креативни решения, а с тях ще допринесе и за икономическото развитие на градовете и регионите“, коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в Мобилтел.
Фондът ще отделя процент от набраните годишни средства за капитализация, а с останалите планира да финансира проекти, избрани на конкурсен принцип в сферата на съвременното изкуство и артистични иновации. Фондът се администрира от „Асоциация за развитие на София“. Приоритетите и програмите на Фонда се подготвят от Консултативен съвет.

 

Източник: csr.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории