Фондация „Музейко“ организира онлайн среща дискусия във връзка с творчески конкурс „ААА: Ангажирани Артисти в Акция“.  Неговата цел е да отправи послания чрез средствата на изкуството, които да задълбочат разбирането и чувствителността към образователните неравенства, видимите и невидимите бариери пред хората с различни способности. Ще бъдат разположени арт инсталации в 3 тоалетни с обществен достъп (мястото, където всички ежедневно ходим). Те ще бъдат създадени от творци (творчески екипи), набрани чрез отворен конкурс.

ДАТА: 20.01.2021 г. (сряда)
ЧАС: 15:30 до 17:30 часа

Можете да се запознаете по-подробно с целите и визията на инициативата ТУК

За участие се канят хора или организации с професионален и/или личен опит в областта на препятствията, които обществото (не)волно поставя пред хората с увреждания и различни способности, съавтори на художествени инсталации за създаване на социално ангажирано арт произведение в обществена тоалетна, желаещи да участват в провеждането на фестивал на многообразието на открито през месец юли 2021 г. в град София.

Линк за участие в събитието на нерегистрирани участници: https://bit.ly/39IzLbo

Източник: БНР