Фондация „Пловдив 2019“ обявява две отворени покани за проекти, фестивали и творчески инициативи, с които да се осигури устойчивостта на проекта „Европейска столица на културата“ в града през програмата „Наследство“.

Общата цел на двете покани – „Фестивали и творчески инициативи“ и „Творческият Пловдив“,  е продължаване и разширяване на  създадени партньорства, развиване и изява на творческия потенциал на културните организации от Пловдив и останалите градове, утвърждаване на града като атрактивен културен център.

Поканите се реализират с остатъка от средствата от наградата „Мелина Меркури“, като чрез тях се дава възможност на творчески организации и артисти да развият своя потенциал и да се изявят  през 2021 г.

Поканата по направление „Фестивали и творчески инициативи“ разпределя общата сума от 1 млн. лева и дава възможност за представяне на мащабни проекти до 200 000 лв. и на малки проекти до 10 000 лв. В направлението могат да се включат всички желаещи организации и артисти от България и чужбина.

Поканата по направление „Творческият Пловдив“ е насочена към активирането на творческия потенциал на града и осъществяване на събития през тази и следващата година от организации, базирани в Пловдив. По нея се разпределят общо 500 000 лв. Кандидатите от Пловдив могат да участват и по първото направление „Фестивали и творчески инициативи“.

Всички желаещи да реализират проектите си към програма „Наследство“ могат да изберат от двете направления за финансиране. Срокът за кандидатстване и по двете е от 18  януари до 15 март 2021 г. с еднакви критерии за оценка,  които ще бъдат съобразени с основните ценности и философията на инициативата Европейска столица на културата.

Източник: Информационен портал за НПО