silistra IMG 5540Център за социална рехабилитация и интеграция „Съпричастие“, гр. Силистра представя изложба-базар на изделия, изработени от хора с увреждания, по повод Международния ден на хората с увреждания, който е на 3 декември и предстоящите коледни празници. ЦСРИ „Съпричастие“ се управлява от Фондация „Съпричастие – Силистра“, която е член на НАСО и регионален представител на НАСО за гр. Силистра.

Изложбата може да се види от 26 ноември до 22 декември във фоайето на Общински съвет – Силистра. Събитието се реализира със съдействието на председателя на ОбС г-н Димитър Генов.