Фондация „Сийдър“ проведе практическо обучение за общини в гр. Монтана

На 28 май в град Монтана, Фондация Сийдър в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, Регионален информационен център, гр. Монтана, зам.-областният управител на Монтана, г-н Милен Гечовски проведе практическо обучение за общини относно управлението на центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с интелектуални увреждания. Представители на общините Монтана, Лом, Мездра, Бяла Слатина, Берковица, Белоградчик, и Плевен се запознаха с принципите на грижа и опита на Фондация „Сийдър” в закриването на специализираната институция в с. Горна Козница.

 

Източник: Фондация Сийдър

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории