Фондация „Сийдър”, която е утвърден и активен член на Национален алианс за социална отговорност, е национален партньор в международния проект „Чуйте нашите гласове! Популяризиране и насърчаване на участието на деца с интелектуално затруднение.” Двугодишното начинание, което започна през декември 2012 г., се ръководи от Инклужън Юръп – асоциация на хора с увреждания и техните семейства в Европа, която се бори за равни права и пълно включване във всички аспекти на живота, и е финансирано от Европейската комисия. Проектът цели укрепване и повишаване на прякото участие на деца с интелектуално затруднение в процеса на вземане на решения, където резултатите от решенията ги включват директно. Това право е защитено от член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето, но предишно изследване, проведено от Инклужън Юръп показва, че когато става въпрос за деца с интелектуално затруднение, то рядко се упражнява или защитава.

На този етап в рамките на проекта се разработват и стартират нови начини, чрез които да се даде глас на потребителите на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние” в гр. Кюстендил (целева група на „Сийдър“) по отношение на решенията, които ги засягат. От Фондацията се фокусират върху това да изградят у децата разбирането за активно участие в собствения им живот. Децата са насърчени да участват в промени в непосредствено заобикалящата ги среда съгласно вкуса и желанието им, като декорация на стените, избор на храна и т.н. Следващата стъпка ще бъде създаването на Съвет на потребителите. Децата, които ще участват в него, ще научат за целите му, ще решат как да функционира и ще го използват за защита на собствените си права и тези на другите потребители на ЦНСТ „Сияние”. Съветът ще даде възможност на децата да участват активно в управлението на социалната услуга, която използват.

Дейността по пилотирането на нови практики ще продължи до юли 2014 г., след което проектът ще навлезе в последната си фаза по споделяне на резултатите и застъпничество на национално и европейско ниво за защита на правото на деца с интелектуално затруднение да участват.