Фондация „Сийдър“ участва в международен проект за подкрепено вземане на решения

Фондация „Сийдър”, която е утвърден и активен член на Национален алианс за социална отговорност, е национален партньор в международния проект „Чуйте нашите гласове! Популяризиране и насърчаване на участието на деца с интелектуално затруднение.” Двугодишното начинание, което започна през декември 2012 г., се ръководи от Инклужън Юръп – асоциация на хора с увреждания и техните семейства в Европа, която се бори за равни права и пълно включване във всички аспекти на живота, и е финансирано от Европейската комисия. Проектът цели укрепване и повишаване на прякото участие на деца с интелектуално затруднение в процеса на вземане на решения, където резултатите от решенията ги включват директно. Това право е защитено от член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето, но предишно изследване, проведено от Инклужън Юръп показва, че когато става въпрос за деца с интелектуално затруднение, то рядко се упражнява или защитава.

На този етап в рамките на проекта се разработват и стартират нови начини, чрез които да се даде глас на потребителите на Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Сияние” в гр. Кюстендил (целева група на „Сийдър“) по отношение на решенията, които ги засягат. От Фондацията се фокусират върху това да изградят у децата разбирането за активно участие в собствения им живот. Децата са насърчени да участват в промени в непосредствено заобикалящата ги среда съгласно вкуса и желанието им, като декорация на стените, избор на храна и т.н. Следващата стъпка ще бъде създаването на Съвет на потребителите. Децата, които ще участват в него, ще научат за целите му, ще решат как да функционира и ще го използват за защита на собствените си права и тези на другите потребители на ЦНСТ „Сияние”. Съветът ще даде възможност на децата да участват активно в управлението на социалната услуга, която използват.

Дейността по пилотирането на нови практики ще продължи до юли 2014 г., след което проектът ще навлезе в последната си фаза по споделяне на резултатите и застъпничество на национално и европейско ниво за защита на правото на деца с интелектуално затруднение да участват.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории