Дискусионен форум „Възможности за трудова заетост на хората с увреждания“

На 14 април 2014г. в хотел Радисън, София, се състоя дискусионен форум „Възможности за трудова заетост на хората с увреждания“. Форумът се организира от вестник „Сега“, Британски съвет и Фондация „Светът на Мария“ в рамките на проект „Нови възможности за хората с увреждания”. Представител на Национален алианс за социална отговорност също взе участие във форума.

Сред официалните гости и лектори на форума бяха г-жа Светлана Дянкова, заместник министър на труда и социалната политика, г-жа Корнелия Нинова, председател на комисията по труда и социалната политика в Народното събрания, Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ), г-н Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара, г-н Николай Николов, зам. изп. директор на Агенция по заетостта, г-жа Любов Костова, директор на Британски съвет за България, г-н Павел Савов, БАРИС.

„През следващия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) мерките, насочени към насърчаване на социалното предприемачество и развитие на солидарна икономика, заемат важно място в програмата, посочи заместник-министър Дянкова. Тя поясни, че тези мерки са инструмент в изпълнение на един от приоритетите на ОП РЧР 2014-2020 – намаляването на бедността и насърчаване на социалното включване. Заместник-министър Дянкова подчерта, че социалните предприятия имат важен принос за обществото и са ключова характеристика на европейския социален модел, като допринасят за целите на стратегията „Европа 2020“. „МТСП и занапред ще работи в дух на добронамерено партньорство с представителите на хората с увреждания, за да реализираме политики, които да отговорят на нуждите им”, увери заместник-министърът.

Председателят на Комисията по труда и социалната политика в НС Корнелия Нинова припомни, че помощта за 23 хиляди деца с увреждания се е повишила от 217 лв. на 240 лв. на месец. Тя допълни, че чрез Националния план за действие по заетостта 26% от финансовия ресурс на държавата за активни мерки на пазара на труда е насочен към хората с увреждания.

Макар според проучване, представено на събитието, 67% от работодателите да твърдят, че не са отказвали работа на човек с увреждане, за тези хора продължава да бъде изключително трудно да се реализират професионално. Основната причина за ниската им заетост е недостъпната архитектурна и транспортна среда. Като проблем се отчита и липсата на ефективни насърчителни мерки за наемане на хора с увреждания. Според анкетното проучване, проведено от вестник „Сега” и Българската стопанска камара (БСК) близо 70 на сто от предприятията у нас нямат програма за социална отговорност към хора с увреждания.

„Това е болезнен проблем. Цялото ни общество е длъжник на хората с увреждания. Все пак 42-рото Народно събрание направи изменения в няколко закона – Закона за обществените поръчки, за интеграцията на хора с увреждания, за държавния бюджет – с които и с малко ги подпомогнахме. Това е недостатъчно, но е максимално възможното в момента”, заяви председателят на социалната комисия в парламента г-жа Корнелия Нинова.

Според британския посланик Н. Пр. Джонатан Алън основният проблем е в начина на мислене на хората. „Пътят към равенството е труден и дълъг. За да има прогрес, най-важното е прилагането на законите и отговорните органи да следят за него. Нагласите на обществото към хората с увреждания трябва да се променят. Когато ги виждаме по-често на работното си място, когато видим депутат с увреждания, дори посланик, ще започнем да считаме това за нещо нормално”, заяви Негово превъзходителство.

Проблемът наистина е вътре в самото общество, съгласи се изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания г-н Минчо Коралски. По думите му нагласите трябва да започнат да се променят още в детската възраст – не децата с увреждания да се отделят от останалите, а всички да учат в едни и същи училища, за да се възпита толерантност.

„Трудно е, когато имаш отредена роля на неработещ човек и трябва да се бориш с нея. Аз лично пиша книги, работя с компютри, занимавам се с музика и журналистика. Лично аз чувствам, че съм с увреждане само когато средата ми го напомня”, каза г-н Кристиан Григоров от Етрополе. Той отправи и запитване към зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Светлана Дянкова дали ще се ангажира всяка година да се провеждат поне 3 срещи между властта и хората с увреждания. Тя от своя страна заяви, че не е невъзможно, но вече има 10 обществени съвета, които работят на този принцип.

В рамките на проекта „Нови възможности за хората с увреждания” ще бъде създаден интернет портал, в който хората с увреждания ще могат директно да контактуват с бизнеса. Вече е издаден и наръчник за работодателя със съвети как да наема хора с увреждания. Партньори на проекта са вестник „Сега”, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, British Council, БСК.

Според различните данни в България хората с увреждания са между 600 000 и 1 000 000. В ЕС 1 от всеки 6 души е с увреждания. Във всички проучвания се отчита, че хората с увреждания степента на бедност е 70% по-висока от средната главно заради ограничен достъп до заетост.

 

Източник: НАСО

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории