На 5 декември се проведе шестнадесето издание на форума „Работодател на годината – 2019” на Агенцията по заетостта. В рамките на събитието бяха отличени 13 работодатели. Наградите връчиха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова, Султанка Петрова и Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов. Работодателите са отличени заради приноса си за осигуряването заетост на безработни лица, в т. ч. и от уязвими групи.

Източник: АЗ, 06.12.2019 г.