07. 05. 21 г.

27 души от цялата страна застават с лицата си във фотоизложба, която повдига проблема за правата на хората с увреждания в България. Експозицията е част от инициативата на Български център за нестопанско право (БНЦП) за модернизиране на остарялата система на запрещението у нас. Изложбата се реализира с подкрепата на Столична община и бе открита на 26 април пред Народния театър в столицата.

„Запрещението като режим има сериозна негативна последица – върху възприятието на обществото спрямо хората с увреждания. Запрещението е единствена мярка за всички хора с различни степени на увреждане. Няма как да е адекватна. Запрещението е онова, което дава властта за вземане на решение в ръцете на някой друг. Когато са родителите, това е добре, но дали можем да гарантираме, че това ще е във всички случаи, защото много хора са в институции“, коментира Ана Адамова от БЦНП.

Още преди девет години България ратифицира Конвенцията на ООН за права на хората с увреждания, с която се задължава да осигури равнопоставеността им пред закона, но това досега не се е случило. Кампанията за премахване на запрещението и въвеждане на подкрепеното вземане на решение в България се реализира от Български център за нестопанско право и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и всички въвлечени самозастъпници и организации на и в подкрепа на хората с увреждания. Проектозаконът за физическите лица и мерките за подкрепа, който трябва да отмени запрещението, отлежава неприет (минал само първо четене) вече години наред (от 2016). Кампанията в момента активно набира подписи за приемането му.

Източник: БНР