Фонд „Условия на труд” отпусна средства за модернизация на работни места

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 135 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните днес в МТСП договори за реализация на проекти между ФУТ и предприятията „Далкия Варна” ЕАД и „Захарни заводи” АД – град Горна Оряховица.

„С финансирането на проекти по ФУТ се инвестира в качествени работни места в реалната икономика”, каза по време на церемонията управителят на ФУТ и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Тя подчерта, че подобряването на условията на труд допринася и за растежа на икономиката.

Първият договор, сключен с фирмата „Далкия Варна” ЕАД, е на обща стойност 119 522,81 лева, като частта на съфинансиране от ФУТ е 35 856,84 лева. С реализацията на проекта ще бъдат модернизирани работните места на 22 служители от общо 47 наети в предприятието. С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобрят условията на труд и факторите на работната среда, микроклиматът и осветлението.

Общата стойност на договора, сключен със „Захарни заводи” АД, е 355 204,52 лева. ФУТ участва със съфинансиране в размер на 100 000 лева. С реализацията на проекта ще се подобрят два фактора на работната среда – микроклимат и санитарно-хигиенни условия, което ще осигури оптимален производствен климат на 53 души от персонала в предприятието. Предвижда се да бъде извършена реконструкция на системата за отопление, вентилация и климатизация.

ФУТ финансира проекти и програми за подобряване условията на труд, дейности по диагностика на професионални болести и специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Фондът се ръководи от Управителен съвет, в който участват представители на национално представените организации на работодателите, на работниците и служители и на държавата.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории